Zakończenie projektu

Rekrutacja do projektu została zakończona.  
Projekt jest zamykany.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego