Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia ABC Przedsiębiorczości

9 maja 2017 rok

W celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń nt. „ABC Przedsiębiorczości” adresowanych do 26 Uczestniczek projektu planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

• Załącznik nr 1 – Szkolenia ABC Przedsiębiorczości szacowanie »

• Załącznik nr 2 – Formularz oferty »

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego