Rozeznanie rynku

19 maja 2017 rok

Zapraszamy  do złożenia oferty cenowej na doradztwo zawodowe polegające na zbadaniu umiejętności/predyspozycji Kandydatek do projektu (w tym cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności. 

 Załącznik nr 1:

Doradztwo zawodowe rozeznanie »

Załącznik nr 2:

Formularz oferty word »

Formularz oferty pdf »

 Załącznik nr 3:

 Oświadczenie osoby fizycznej word »

Oświadczenie osoby fizycznej pdf »

Załącznik nr 4:

Oświadczenie pozostałe podmioty word »

Oświadczenie pozostałe podmioty pdf »

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego